ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στον Δήμο Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-336943/30-09-2022 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΕ Γ-09121) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας […]

Βράβευση νικητών Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης (Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής), η βράβευση των νικητών του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά και νέους που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (10-18 Σεπτεμβρίου […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 19.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία Έσοδο Παραγωγού Επιστρεπτέο Έσοδο Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής 19/10/2022 Λιγνίτης 189.89 16,785.00 4,621,914.38 3,149,004.85 1,472,909.53 13,902,061.42 398,123,888.80 19/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 28,377.22 9,425,305.96 9,289,935.97 135,369.99 551,430.37 232,142,767.02 19/10/2022 ΑΠΕ 85.00 47,896.18 10,433,436.76 4,071,175.05 6,362,261.71 164,233,040.80 1,343,890,315.72 19/10/2022 […]

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του EXE για τον προσδιορισμό της τιμής Strike Price Συμβολαίου Διαφορών στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022 και ειδικότερα της Δράσης Δ3

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 03 Οκτωβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του EXE για το τον προσδιορισμό της τιμής Strike Price Συμβολαίου Διαφορών στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022 και ειδικότερα της Δράσης Δ3, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση και το περιεχόμενο των […]