ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1637/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0082/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04324), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6, της Δημοτικής Ενότητας ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1638/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0083/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04325), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 7, της Δημοτικής Ενότητας ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1639/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0084/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04326), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 8, της Δημοτικής Ενότητας ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00927/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΧΩΡΥΓΙ 209- 1764, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00926/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 779, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΛΚΙΣ και ΧΕΡΣΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΣΥΝΠΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1640/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0085/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04327), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 9, της Δημοτικής Ενότητας ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1641/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0086/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04328), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10, της Δημοτικής Ενότητας ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1647/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2571/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07571), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 28,404 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 28,404 MW, στη θέση ΕΡΕΤΡΙΑ 6, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ και ΦΕΡΩΝ, των Δήμων ΑΛΜΥΡΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και ΦΑΡΣΑΛΩΝ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΛΑΡΙΣΑΣ και […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1642/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1371/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06371), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 106,92MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 106,92MW στη θέση ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΞΥΝΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1643/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1622/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06622), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 41,58MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 41,58MW στη θέση ΜΑΡΤΙΝΟ 1, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ & ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ, των Δήμων ΛΟΚΡΩΝ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, […]