Σωρευτικές Καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επιδιώκοντας τη διαρκή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ενισχύει περαιτέρω τα υφιστάμενα μέσα πληροφόρησης που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της με νέο διαδραστικό γράφημα ωριαίων Σωρευτικών Καμπυλών Προσφοράς/Ζήτησης αναφορικά με τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και τη διαμόρφωση της ωριαίας τιμής εκκαθάρισης της. Στην κατηγορία «Παρακολούθηση Αγορών» και συγκεκριμένα στο […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.03.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 09/03/2023 Λιγνίτης 222.27 116.71 116.71 20,653.00 2,410,339.09 2,410,339.09 0.00 0.00 484,693,128.01 […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 284/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 376/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02374), όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,62 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,62 MW στη θέση ΧΑΛΙΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 163/2023

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4425/2016 και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 286/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4164/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08771), όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,7 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,7 MW στη θέση ΧΡΥΣΟΤΟΠΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΙΔΑΙΑΣ, του Δήμου ΑΛΜΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΛΛΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 287/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2483/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07483), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,75 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,75 MW στη θέση ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΕΣ – ΛΟΧΑΓΟΥ ΡΟΓΚΑΚΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, του Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 290/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 0262/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03619), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,99 MW, στη θέση ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΡΡΕΜΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, του Δήμου ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 285/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0595/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 04453), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 60,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 60,0 MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 108,0 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 108,0 MW, στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΣ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0032/2023*

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,0 MW, στη θέση ΕΛΑΦΟΓΚΡΕΜΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΛΕΑΣ, ΝΕΜΕΑΣ και ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, των Δήμων ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, ΝΕΜΕΑΣ και ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0620/2022

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 287,595 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 280,665 MW, στη θέση ΛΑΚΩΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΑΪΤΑΣ, ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΒΥΘΟΥΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΒΟΡΙΛΑ, ΣΟΥΡΜΠΑΣ, ΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΥΛΙΟΝΕΡΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΒΥΤΙΝΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΠΑΪΩΝ, ΦΑΡΡΩΝ, ΦΕΝΕΟΥ, των Δήμων ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, […]