Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 02.07.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 02/07/2023 Λιγνίτης 213.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,695,289.73 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 01.07.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 01/07/2023 Λιγνίτης 213.01 111.92 111.92 1,778.00 199,001.07 199,001.07 0.00 0.00 484,695,289.73 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 30.06.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 30/06/2023 Λιγνίτης 211.61 106.41 106.41 8,616.00 916,797.34 916,797.34 0.00 2,141.52 484,695,289.73 […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 285/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2112/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-07112), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 17,93 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 17,93 MW, στη θέση ΠΥΛΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, του Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 284/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2040/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-07040), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,504 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,504 MW, στη θέση ΠΑΤΗΜΑ – ΚΑΜΑΡΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ,ΚΡΩΠΙΑΣ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ,ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας […]