ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της από 24/10/2023 ανάρτησης του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΥΣΕΩΣ ΙΣΧΎΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023  σύμφωνα με την υποπ. ββ) της περ. α) της  παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 12  καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 25 του […]

Πρώτη Ανακοίνωση για την εφαρμογή του Ειδικού Τιμολογίου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σε συνέχεια της θέσπισης του Ειδικού Τιμολογίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, με το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, και προκειμένου για την ενίσχυση της συγκρισιμότητας των προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών, ανατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή η εποπτεία της εφαρμογής του νέου πλαισίου ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την […]