ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

Συνάντηση των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου υπεγράφη κείμενο συμφωνίας συνεργασίας για την εγκαθίδρυση ενός μόνιμου συμβουλευτικού forum των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών αυτών, υπό τον τίτλο: «Balkan Advisory Forum».

Στη  συνάντηση, η οποία έγινε σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, συμφωνήθηκε η εμπέδωση της συνεργασίας σε ενεργειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, κλπ.), σε οικειοθελή βάση.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος  Μπουλαξής, χαιρέτισε την πρωτοβουλία ως καταλυτική στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, μέσω της σταθερής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών των χωρών αυτών.

Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στη Βουλγαρία το φθινόπωρο του 2019.  

Διακρίνονται από αριστερά: Marko Bislimoski, Πρόεδρος ERC, (FYROM), Aleksandar Yordanov, Μέλος EWRC (Βουλγαρία), Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Πρόεδρος της ΡΑΕ, Branislav Prelevic, Πρόεδρος REGAGEN (Μαυροβούνιο), Dejan Popović, Πρόεδρος AERS (Σερβία)

Print Friendly, PDF & Email