Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1. Ημερομηνία αποστολής: 10.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-302348

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ

2. Ημερομηνία αποστολής: 14.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-302665

Αποστολέας: ΔΕΗ

3. Ημερομηνία αποστολής: 18.05.2021,

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-302773

Αποστολέας: ΔΑΠΠΕΠ

Print Friendly, PDF & Email