Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός σύνταξης Μελετών Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5 Ιουλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της Αρχής σχετικά με το Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγός σύνταξης Μελετών Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)», ανακοινώνει πως δεν υπήρξε συμμετοχή στη διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Print Friendly, PDF & Email