Μερική παράταση της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ

Share This Post

Αναφορικά με την από 19.07.2021 Δημόσια Διαβούλευση της Αρχής, η ΡΑΕ ανακοινώνει την παράταση αυτής έως και την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 μόνο αναφορικά με τα σημεία 1-4 της συνοπτικής εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Για τα σημεία 5-6, η δημόσια διαβούλευση λήγει κανονικά τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021.

Print Friendly, PDF & Email