Αποτελέσματα συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης για την προτεινόμενη τροποποίηση/ συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5 Ιουλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση/ συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία απόδοσης των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων στους παρόχους ΥΚΩ σε περίπτωση ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 , δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση και οι οποίοι επιθυμούν την κοινοποίηση των σχολίων τους, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:
ΔΕΗ – Ι-306777/20.07.2021
ΕΣΑΗ – Ι-307137/26.07.2021

 

Print Friendly, PDF & Email