Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών

Share This Post

Η ΡΑΕ σε συνέχεια της από 6 Οκτωβρίου 2020 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί  του πλαισίου αναφορικά με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία για τη θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 22.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290372, Αποστολέας: (έχει ζητηθεί η μη δημοσιοποίηση των στοιχείων)
  2. Ημερομηνία αποστολής: 23.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290389, Αποστολέας: ΔΕΗ
  3. Ημερομηνία αποστολής: 23.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290394, Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ
  4. Ημερομηνία αποστολής: 23.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290404, Αποστολέας: (έχει ζητηθεί η μη δημοσιοποίηση των στοιχείων)
  5. Ημερομηνία αποστολής: 23.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290412, Αποστολέας: (έχει ζητηθεί η μη δημοσιοποίηση των στοιχείων)
  6. Ημερομηνία αποστολής: 23.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290454, Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  7. Ημερομηνία αποστολής: 27.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-290550, Αποστολέας: ΕΣΑΗ
  8. Ημερομηνία αποστολής: 29.10.2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307135, Αποστολέας: (έχει ζητηθεί η μη δημοσιοποίηση των στοιχείων)

 

Print Friendly, PDF & Email