Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την 7η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τα εγχειρίδια Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης καθώς τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ και τη συμπληρωματική αυτής που ανακοινώθηκε στις 7 Ιουλίου 2021 σχετικά με την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης και τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση το περιεχόμενο μιας επιστολής εταιρείας που αιτήθηκε τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών της και μιας εταιρείας που αιτήθηκε τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των απόψεών της.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 Ημερομηνία αποστολής: 29.07.2021

 1. Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307378
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 2. Ημερομηνία αποστολής: 28.07.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307417
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 30.07.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307587
  Αποστολέας: ΕΔΑ ΘΕΣΣ
 4. Ημερομηνία αποστολής: 02.08.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307588
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ Α.Ε. (Μη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της επιστολής)
 5. Ημερομηνία αποστολής: 02.08.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307615
  Αποστολέας: ELPEDISON Α.Ε
 6. Ημερομηνία αποστολής: 02.08.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307617
  Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 7. Ημερομηνία αποστολής: 02.08.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307619
  Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε..
Print Friendly, PDF & Email