Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 10.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309451
  Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε..
 2. Ημερομηνία αποστολής: 10.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309452
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 10.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309454
  Αποστολέας: ΖΕΝΙΘ
 4. Ημερομηνία αποστολής: 10.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309455
  Αποστολέας: ΙΕΝΕ
 5. Ημερομηνία αποστολής:10.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309456
  Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 6. Ημερομηνία αποστολής:10.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309460
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email