Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 10 Μαΐου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο θέσπισης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες 

  1. Ημερομηνία αποστολής: 20.5.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303332
    Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 14.6.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304845
    Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.