Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση του άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ και τη θέσπιση Μεθοδολογίας Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 6 Ιουλίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ και τη θέσπιση Μεθοδολογίας Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες 

  1. Ημερομηνία αποστολής: 14.7.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-306522
    Αποστολέας: ΕΣΠΕΝ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 16.7.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-306658
    Αποστολέας: ΕΣΑΗ