Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 12 Νοεμβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ αναφορικά με τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών και Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Αγορά ΜΔΝ ανακοινώνει πως δεν υποβλήθηκαν σχετικές απόψεις.