Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την πρότυπη «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 13 Ιανουαρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση» (Παράρτημα του Κώδικα Διαχείρισης) του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση δύο συμμετέχοντες που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 26.01.2022
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-318623
  Αποστολέας: EDISON Spa
 2. Ημερομηνία αποστολής: 24.01.2022
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-318645
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 24.01.202
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-318647
  Αποστολέας: Bulgargaz EAD

 

 

Results of the public consultation of RAE on the Inter-User Agreement for the Alexandroupolis Independent Natural Gas System

The Regulatory Authority for Energy publishes the contributions received during the public consultation on the Inter-User Agreement (Annex to the Terminal Access Code) for the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS) launched by RAE on the 13th of January 2022, except those from two participants who requested the non-publication of their identity and/or their views.

The Regulatory Authority for Energy would like to thank all the participants for their contribution to the public consultation.

Participants

 Sent Date: 26.01.2022

 1. Ref. Number: Ι-318623
  Company: EDISON Spa
 2. Sent Date: 24.01.2022
  Ref. Number: Ι-318645
  Company: ΔΕΗ Α.Ε.

Sent Date: 24.01.202
Ref. Number: Ι-318647
Company: Bulargaz EAD

Print Friendly, PDF & Email