Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των κειμένων για την διενέργεια Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας – Ευζώνων/Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 13 Ιανουαρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί των κειμένων για την διενέργεια Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας – Ευζώνων/Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-319372 (Εμπιστευτικό)

Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 07.02.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-319710

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

Results of the public consultation of RAE on the documents concerning the implementation of the Market Test for the project “Pipeline Nea Messimvria – Evzoni/Gevgelija and Metering station” of DESFA

 

The Regulatory Authority for Energy publishes the contributions received during the public consultation on the documents concerning the implementation of the Market Test for the project “Pipeline Nea Messimvria – Evzoni/Gevgelija and Metering station” of DESFA, launched by RAE on the 13th of January 2022, except the ones from participants who requested the non-publication of their identity and/or views.

 

The Regulatory Authority for Energy would like to thank all the participants for their contribution to the public consultation.

Participants

  1. Sent date: 07.02.2022

Ref. Number: I-319372 (Confidential)

Company: DEPA Commercial S.A.

2.Sent date: 07.02.2022

Ref. Number: I-319710

Company: PPC S.A.

Print Friendly, PDF & Email