Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και «Κήποι», για το Έτος Αερίου 2022-2023

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-328113/12.05.2022 εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και στο Σημείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Κήποι», για το Έτος Αερίου 2022-2023.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Print Friendly, PDF & Email