Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο και του Τιμολογίου Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ

Share This Post

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για την παροχή της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, η οποία διενεργήθηκε από τη ΡΑΕ κατά το διάστημα από 13 Ιανουαρίου 2022 έως 10 Φεβρουαρίου 2022, ο Διαχειριστής του Εθνικού Σύστηματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., υπέβαλε επικαιροποιημένη εισήγηση για την σχετική τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Στη συνέχεια, υπέβαλε εισήγηση επί της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ (Ι-328020/12.5.2022), η οποία τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής υπέβαλε τις προτάσεις του αναφορικά με τις αρχές τιμολόγησης και το ύψος του τιμολογίου χρήσης της Εγκατάστασης Φόρτωσης. Με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή το τιμολόγιο διαμορφώνεται σε 650 ευρώ ανά φόρτωση για την περίοδο 2022-2023.

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις εν λόγω εισηγήσεις, η οποία θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr είτε εγγράφως.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email