Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2023-2027

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 141322/31.05.2022 (ΡΑΕ Ι-329088/01.06.2022) έγγραφό του.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Print Friendly, PDF & Email