Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2023-2027

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 1η Ιουλίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων ζήτησαν τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 

  1. Ημερομηνία αποστολής: 27.07.2022
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332795
    Αποστολέας: ΔΕΗ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333021
    Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (Μη δημοσιοποίηση επιστολής)
Print Friendly, PDF & Email