Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή εδαφίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΣΠΔ) 2022 (ΦΕΚ Β’ 4792/12.9.2022)

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 15 Οκτωβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναπροσαρμογή εδαφίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΣΠΔ) 2022 (ΦΕΚ Β’ 4792/12.9.2022), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων ζήτησαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους ή των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1.Ημερομηνία αποστολής: 19.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 339089/20.10.2022 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

2.Ημερομηνία αποστολής: 20.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-339155 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

3.Ημερομηνία αποστολής: 20.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-339130 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

4.Ημερομηνία αποστολής: 19.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-339095

Αποστολέας: ΔΕΗ. Α.Ε.

5.Ημερομηνία αποστολής: 19.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-339086

Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6.Ημερομηνία αποστολής: 19.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-339107

Αποστολέας: Elpedison A.E.

 

Print Friendly, PDF & Email