Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 4 Αυγούστου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1434/2020), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, οι οποίοι αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των απόψεών τους.

 

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 26.09.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-336605 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

  1. Ημερομηνία αποστολής: 26.09.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-336610 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Print Friendly, PDF & Email