Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής 2021-2025 της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 13.11.2020 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής 2021-2025 της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), δημοσιοποιεί σήμερα τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής,

Η ΡΑΕ ευχαριστεί για τη συμμετοχή και για την ουσιαστική συμβολή στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες:

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)_ Ι-291906_20.11.2020

Print Friendly, PDF & Email