Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Share This Post

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου για την εξαίρεση από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς των συναλλαγών που αφορούν σε ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες διατίθενται –μέσω συμβάσεων φυσικής παράδοσης– από Συμμετέχοντα Παραγωγό ή ΦΟΣΕ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (αρ. πρωτ. ΕΧΕ: 291/21.02.2023) και της EnExClear για την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (αρ. πρωτ. EnExClear: 130/21.02.2023), προκειμένου για την εναρμόνισή τους με το υπό θέσπιση πλαίσιο και την εξειδίκευση της εφαρμογής του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, 12μμ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Σχετικά αρχεία:

Print Friendly, PDF & Email