Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και «Κήποι»

Share This Post

Σε συνέχεια της από 18.11.2022 Ανακοίνωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με τη διάθεση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι» για το διάστημα 01.01.2024 – 31.10.2024, η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-349655/02.05.2023 εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με τις δημοπρασίες για την κατανομή Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και «Κήποι».

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Print Friendly, PDF & Email