Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για τη ρύθμιση ζητημάτων Απευθείας Γραμμών

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 21 Ιουνίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για τη ρύθμιση ζητημάτων Απευθείας Γραμμών, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, οι οποίοι αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των απόψεων και των στοιχείων τους.

ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία παραλαβής: 04.07.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-353457

Αποστολέας: (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Print Friendly, PDF & Email