Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό έγχυσης των Μονάδων ΑΠΕ

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό έγχυσης των Μονάδων ΑΠΕ,  δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, εκτός από αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των απόψεων και των στοιχείων τους.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημ/νία αποστολής: 10.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-353743, Αποστολέας: ΣΠΕΦ
 2. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354128, Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
 3. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354153, Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
 4. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354168, Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
 5. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354173, Αποστολέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 6. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354175 + ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ,

Αποστολέας: RENOPTIPOWER

 1. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354176, Αποστολέας: ΕΣΗΑΠΕ
 2. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354178, Αποστολέας: ΔΑΠΕΕΠ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
 3. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354179, Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 4. Ημ/νία αποστολής: 14.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354190, Αποστολέας: ΣΕΗΑΠΕ
 5. Ημ/νία αποστολής: 15.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354196, Αποστολέας: OPTIMUS ENERGY
 6. Ημ/νία αποστολής: 19.07.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-354328, Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

 

 

Print Friendly, PDF & Email