Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 9 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο κατάλογο συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες 

  1. Ημερομηνία αποστολής: 10.1.2023
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343774
    Αποστολέας: Κυπαρίσσης Στράτος
Print Friendly, PDF & Email