Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για το Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας (Regional Operational Security Coordination – ROSC) , ανακοινώνει πως δεν υπήρξε συμμετοχή στη διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Print Friendly, PDF & Email