Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑAΕY για τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 16 Ιουνίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 07.07.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-353683
  Αποστολέας: OMV Petrom
 2. Ημερομηνία αποστολής: 07.07.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-353688
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
 3. Ημερομηνία αποστολής: 07.07.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-353724
  Αποστολέας: EDISON Spa (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
Print Friendly, PDF & Email