Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Κατάρτισης και τη Διαδικασία Πιστοποίησης Προσωπικού Υπεύθυνου για τη Λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Αγορά Εξισορρόπησης

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 1ης  Σεπτεμβρίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το «Πρόγραμμα Κατάρτισης και τη Διαδικασία Πιστοποίησης Προσωπικού Υπεύθυνου για τη Λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Αγορά Εξισορρόπησης», ανακοινώνει πως δεν υπήρξε συμμετοχή στη διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Print Friendly, PDF & Email