Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού,  δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημ/νία αποστολής: 15.09.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-357831, Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  2. Ημ/νία αποστολής: 15.09.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-357832, Αποστολέας: ΕΣΑΗ
  3. Ημ/νία αποστολής: 19.09.2023, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-357963, Αποστολέας: ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Print Friendly, PDF & Email