Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας.

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 17 Φεβρουαρίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

 1. Ημερομηνία αποστολής: 05.03.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-298209
  Αποστολέας: ΔΕΗ A.E.
 2. Ημερομηνία αποστολής: 05.03.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-298211
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής:05.03.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-298218
  Αποστολέας: ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email