Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έως τη θέση σε λειτουργία των νέων Σημείων του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 29 Φεβρουαρίου πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έως τη θέση σε λειτουργία των νέων Σημείων του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη (σημείο σύνδεσης με Τερματικό Αλεξανδρούπολης) και Κομοτηνή (σημείο διασύνδεσης με IGB), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο κατάλογο συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, εκτός των περιπτώσεων που οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους ή των απόψεών τους.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 05.03.2024
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-369183
    Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
  2. Ημερομηνία αποστολής: 05.03.2024
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-369209
    Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email