Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το ύψος του τιμολογίου της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών ΥΦΑ για το έτος 2024

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 88 του ν. 4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ σχετικά με το ύψος του τιμολογίου της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών ΥΦΑ (Truck-Loading) του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας για το έτος 2024.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης πρότασης/διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Εισήγηση ΔΕΣΦΑ
Print Friendly, PDF & Email