Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 21 Μαρτίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους, επικαλούμενοι και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1. Ημερομηνία αποστολής: 09.04.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-371203

Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email