Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τους κύκλους επαναδήλωσης στα νέα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη (σημείο σύνδεσης με Τερματικό Αλεξανδρούπολης) και Κομοτηνή (Σημείο Διασύνδεσης με IGB

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 06 Μαρτίου πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για τους κύκλους επαναδήλωσης στα νέα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη (σημείο σύνδεσης με Τερματικό Αλεξανδρούπολης) και Κομοτηνή (Σημείο Διασύνδεσης με IGB), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο κατάλογο συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, εκτός των περιπτώσεων που οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους ή των απόψεών τους.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1. Ημερομηνία αποστολής: 20.03.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-369996

Αποστολέας: (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

2. Ημερομηνία αποστολής: 19.03.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-369883

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email