Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

 1. Ημερομηνία αποστολής: 26.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301685
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 2. Ημερομηνία αποστολής: 27.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301687
  Αποστολέας: ΔΕΔΑ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 27.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301690
  Αποστολέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email