Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 21 Απριλίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

 1. Ημερομηνία αποστολής: 27.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301661
  Αποστολέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.
 2. Ημερομηνία αποστολής: 26.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301686
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 27.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301687
  Αποστολέας: ΔΕΔΑ Α.Ε.
 4. Ημερομηνία αποστολής: 27.04.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-301690
  Αποστολέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email