Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου Διανομής 2021-2024

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 21 Μαΐου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής 2021-2024, βάσει της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου (Απόφαση ΡΑΕ 1431/2020) και του Κανονισμού για το μηχανισμό κινήτρου για τον περιορισμό των Απωλειών στο ΕΔΔΗΕ (Απόφαση ΡΑΕ 1432/2020), δημοσιοποιεί την επιστολή της εταιρείας Clarus ESCo (Ι-303857/03.06.2021) που συμμετείχε στη Διαβούλευση.

Print Friendly, PDF & Email