Γραμματεία

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤHΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕ ΜΑΙL
Τηλ. Κέντρο / Πληροφορίες210-37.27.400info@rae.gr
Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Μουρτζίκου Αγγελική (Προϊσταμένη Δ/νσης)210-37.27.435amourtzikou@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ Δ/ΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
_210-37.27.435info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ/ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Λούντου Πολυξένη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.435plountou@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ/ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ
Στεργιοπούλου Ελένη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.435estergio@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
_210-37.27.435info@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
210-37.27.066info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
_ info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
_ info@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
_210-37.27.424info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Λοΐζος Γιώργος( Προϊστάμενος Τμήματος)210-37.27.424gloizos@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΑ
Ιακωβίδου Ειρήνη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.424iacovidesi@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κουϊρουκίδου Αικατερίνη (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.424kouiroukidou@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βλάχος Ανδρέας (Προϊστάμενος Δνσης)210-37.27.415vlachos@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Κερκίδου Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.415mkerkidou@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
_210-37.27.415info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
_210-37.27.415info@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σωτηροπούλου Διονυσία – Λευκή (Προϊσταμένη Δ/νσης)210-37.27.065disot@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Γουρζή Αλεξάνδρα(Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.065gourzi@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ψάλτη Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.065psalti@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_210-37.27.065avgerou@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ
Χαραλαμπίδης Γιάννης (Προϊστάμενος Δ/νσης)210-37.27.075jchara@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
210-37.27.075info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
_210-37.27.075info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ
Aνεμοδουρά Ευθυμία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.075anemodoura@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Παιδακάκης Γιώργος  (Προϊστάμενος Δ/νσης)210-37.27.033gpaidakakis@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
_210-37.27.033info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
_210-37.27.033info@rae.gr
   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αδαμοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Δ/νσης)210-37.27.013adamopoulou@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
_210-37.27.404info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Μπαξεβανάκη Νατάσα (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.426banata@rae.gr
   
ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_210-37.27.412info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αδαμοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)210-37.27.085/412adamopoulou@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
_210-37.27.400info@rae.gr
   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
_210-37.27.036fvreka@rae.gr
   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Παπαχρήστου Διονύσης (Προϊστάμενος Τμήματος)210-37.27.454/035papachristou@rae.gr
   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
_210-37.27.476/001info@rae.gr
   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
_210-37.27.424/425info@rae.gr