ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Το ENOMOS είναι η πλατφόρμα της ΡΑΑΕΥ μέσω της οποίας παρέχεται στους
καταναλωτές η υπηρεσία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στον τομέα της ενέργειας.

Τη διαδικασία διαχειρίζεται ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που αναλαμβάνουν τη
διαμεσολάβηση μεταξύ του καταναλωτή και του Παρόχου ενέργειας ή του Διαχειριστή Δικτύου ενέργειας.

Οι υπηρεσίες ενεργειακής διαμεσολάβησης παρέχονται δωρεάν στους καταναλωτές.

Για να αιτηθείτε υπηρεσίες διαμεσολάβησης για θέμα που σας απασχολεί θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το παράπονο ή
καταγγελία σας έναντι του Παρόχου ενέργειας ή του Διαχειριστή Δικτύου μέσα της εφαρμογής MyRAE. Εφόσον από τη
διαδικασία δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση στο αίτημα ή καταγγελία σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αίτηση για
λήψη των υπηρεσιών ενεργειακής διαμεσολάβησης.