Φόρμα Παραπόνων

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Στοιχεία Καταναλωτή

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν η αναφορά αφορά οικιακή χρήση, συμπληρώστε τη διεύθυνση της οικίας

Αν η αναφορά αφορά επαγγελματική χρήση, συμπληρώστε τα στοιχεία του επαγγελματικού χώρου

Επισυναπτόμενα Έγγραφα