Έκθεση Πεπραγμένων της ΡΑΕ για το 2020

Share This Post

Η ΡΑΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής για το 2020 υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Η Έκθεση Πεπραγμένων αποτελεί ένα πραγματικό θησαυρό πληροφοριών για την εξέλιξη της ελληνικής ενεργειακής αγοράς το 2020, αλλά και μια αναλυτική καταγραφή της πληθώρας δράσεων, αποφάσεων, διαβουλεύσεων και παρεμβάσεων της Αρχής που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 με γνώμονα πάντα την αποτελεσματική εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου.

Εκτός από λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τις επιμέρους αγορές, στην Έκθεση Πεπραγμένων 2020 θα βρείτε και σειρά υποστηρικτικών πληροφοριών για το ιστορικό εν εξελίξει έργων και ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, πληροφορίες οι οποίες είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες ώστε να έχει ο αναγνώστης μια πλήρη εικόνα για κάθε τομέα της αγοράς.

Παράλληλα, στην Έκθεση μπορείτε να βρείτε αναφορές σε συγκεκριμένες Αποφάσεις της Αρχής που εκδόθηκαν σε σχέση με κρίσιμες εξελίξεις της ενεργειακής αγοράς, συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από σύντομο ιστορικό και τεκμηρίωση των δεδομένων που οδήγησαν στη λήψη της εκάστοτε Απόφασης.

Επιπρόσθετα, στην αρχή του κειμένου της Έκθεσης Πεπραγμένων, το Μήνυμα του Προέδρου καθώς και η Επιτελική Σύνοψη αποτελούν ιδιαιτέρως χρήσιμα στοιχεία για την αποκόμιση μιας συνοπτικής εικόνας για την εξέλιξη της ελληνικής ενεργειακής αγοράς το 2020 και τη θέση της ΡΑΕ σε αυτή.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων εδώ.

Print Friendly, PDF & Email