Ηλεκτρισμός-Note 4

Ρυθμιστική Περίοδος 2022-2025

 • Ιούλιος 2023 – Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-102/2023 «Έκτακτη Αναθεώρηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Δεκέμβριος 2022 – Απόφαση 946/2022 «Επί της αιτήσεως αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 587/2022 απόφασης της ΡΑΕ «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2022, του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Ιούλιος 2022 – Απόφαση 643/2022 (ΦΕΚ Β’4090/30.7.22) «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
 • Ιούνιος 2022 – Απόφαση 587/2022 «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2022 του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».

 

Ρυθμιστική Περίοδος 2018-2021

 • Decision 495/2021 “METHODOLOGY FOR CALCULATING THE REQUIRED REVENUE OF THE HELLENIC ELECTRICITY TRANSMISSSION SYSTEM OPERATOR” (Unofficial translation)
 • Φεβρουάριος 2021 – Απόφαση 179/2021 «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για το 2021».
 • Δεκέμβριος 2020 – Απόφαση 1650/2020 «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για το 2020».
 • Ιούνιος 2021 – Απόφαση 495/2021 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
 • Ιούνιος 2021 – Απόφαση 492/2021 (ΦΕΚ Β’2749/28.6.21) «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
 • Φεβρουάριος 2020 – Απόφαση 3/2020 «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Ιανουάριος 2019 – Απόφαση 100/2019 «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2019 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Μάρτιος 2018 – Απόφαση 235/2018 «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2018, του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».

 

Ρυθμιστική Περίοδος 2015-2017

 • Νοέμβριος 2016 – Απόφαση 456/2016 «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Οκτώβριος 2016 – Απόφαση 404/2016 «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Δεκέμβριος 2015 – Απόφαση 466/2015 «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Νοέμβριος 2015 – Απόφαση 453/2015 «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Δεκέμβριος 2014 – Απόφαση 712/2014 «Αποδοχή του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013»
 • Δεκέμβριος 2014 – Απόφαση 711/2014 «Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
 • Οκτώβριος 2014 – Απόφαση 572/2014 «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2015, του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»

 

Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος

 

Παλαιότερες αποφάσεις

 • Απρίλιος 2014 – Απόφαση 195/2014 «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2014, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2014 για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Δεκέμβριος 2012 – Απόφαση 1016/2012 «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2012 και 2013, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2013 για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
 • Νοέμβριος 2011- Απόφαση 1456/2011 «Διατήρηση των υφιστάμενων Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και του  Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας»
 • Δεκέμβριος 2010 – Γνωμοδότηση 377/2010 «Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το 2011»
 • Δεκέμβριος 2009 – Γνωμοδότηση 501/2009 «Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010»
 • Ιούνιος 2009 – Γνωμοδότηση 177/2009 «Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Πελατών  για το 2009»
 • Απρίλιος 2007 – Γνωμοδότηση 137/2007 «Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος για το 2007.