Αποθήκευση Ηλεκτρισμού


Ανακοινώσεις

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθηκεύσεων - Κύκλος Ιουλίου 2023
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθηκεύσεων - Κύκλος Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2022:

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθηκεύσεων - Κύκλος Αυγούστου 2022

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου και Αυγούστου 2022: