Κανονιστικό Πλαίσιο

Κανονιστικό Πλαίσιο

Η μεταφορά φυσικού αερίου είναι μονοπωλιακή δραστηριότητα. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων του ΔΕΣΦΑ και εκδίδει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα της μεταφοράς. Μπορείτε να δείτε τα βασικότερα κανονιστικά κείμενα εδώ: (note 1)