Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – ΕΚΕ (Projects of Common Interest – PCI) είναι σημαντικές διασυνοριακές υποδομές οι οποίες συμβάλουν στην ενοποίηση των ενεργειακών δικτύων των χωρών της Ευρώπης. Προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα έργο ως έργο κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να αποφέρει σημαντικό θετικό αποτέλεσμα, αξιολογούμενο μέσω ανάλυσης κόστους-οφέλους (cost–benefit analysis), στις ενεργειακές αγορές τουλάχιστον δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός των έργων αυτών είναι να συμβάλλουν στην υλοποίηση της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φθηνή, ασφαλής και βιώσιμη ενέργεια σε συνδυασμό με τους στόχους για τη μακροπρόθεσμη απανθρακοποίηση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη συνθήκη των Παρισίων.

Χάρτης : https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html

 

Κατάλογος συμμετοχής της Ελλάδας σε Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος σχετικά με τον ηλεκτρισμό:

Δέσμη Βουλγαρίας — Ελλάδας μεταξύ Maritsa East 1 και Νέας Σάντας και οι αναγκαίες εσωτερικές ενισχύσεις στη Βουλγαρία – 3.7.1. Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (BG) και Νέας Σάντας (EL)

Δέσμη Ισραήλ — Κύπρου — Ελλάδας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως EUROASIA Interconnector] – 3.10.2. Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς στην Κρήτη (EL)

Αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Αμφιλοχία (EL)